Gloeilampen en halogeenlampen verdwijnen uit de winkel als gevolg van de Europese richtlijn Ecodesign, maar deze regel geldt niet voor kerstverlichting.

In dat geval plaats je de splitter ook bovenaan de stam van de boom (bij het begin van de vertakkingen), maar koppel je de splitter in dat geval aan het einde van het lichtsnoer dat je rondom de stam van de boom hebt gewikkeld.

boomverlichting aanbrengenWanneer de boom niet zoveel hoofdtakken heeft of het een platte ‘dakvorm’ boom is, kun je bijvoorbeeld ook een 2-weg splitter gebruiken met plek voor 2 nieuwe lichtsnoeren When you loved this short article and you would love to receive more information concerning https://Oneshot.lk/user/profile/280312 i implore you to visit our own web-page. .

Responses

You have to agree to the comment policy.

Expiration: no date set

                   

Sub-Category: Not sub-categorized

Class: Non-specific