Gloeilampen en halogeenlampen verdwijnen uit de winkel als gevolg van de Europese richtlijn Ecodesign, maar deze regel geldt niet voor kerstverlichting.

Indien gewenst kan deze boomverlichting het hele jaar worden gebruikt en eventueel permanent in de boom worden bevestigd, kies dan wel voor lichtsnoeren met IP67 beschermingsklasse (in plaats van IP44) In the event you loved this short article and you want to receive much more information with regards to click through the up coming internet page please visit our own web-site. .

Responses

You have to agree to the comment policy.

Expiration: no date set

                   

Sub-Category: Not sub-categorized

Class: Non-specific