Gloeilampen en halogeenlampen verdwijnen uit de winkel als gevolg van de Europese richtlijn Ecodesign, maar deze regel geldt niet voor kerstverlichting.

In dat geval plaats je de splitter ook bovenaan de stam van de boom (bij het begin van de vertakkingen), maar koppel je de splitter in dat geval aan het einde van het lichtsnoer dat je rondom de stam van de boom hebt gewikkeld.

In the event you adored this informative article and also you desire to acquire more info relating to website i implore you to visit our own internet site.

Responses

You have to agree to the comment policy.

Expiration: no date set

                   

Sub-Category: Not sub-categorized

Class: Non-specific